ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1 2 3 4
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 (27) 02-ก.พ.-61 ...
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านเห็ด (28) 31-ม.ค.-61 ...
ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสนับลสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ (22) 31-ม.ค.-61 ...
การเสนอขอรับทุนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2561 (16) 31-ม.ค.-61 ...
ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6 (25) 25-ม.ค.-61 ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (27) 20-ม.ค.-61 ...
กำหนดการจัดทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปประจำปี 2561 (KU-EPTประจำปี 2561 (23) 20-ม.ค.-61 ...
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา(IC (28) 16-ม.ค.-61 ...
 

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตที่สนใจไปฝึกงานต่างประเทศ และนำเสนอผลงานต่างประเทศ ประจำปี 2560 (267) 18-ต.ค.-60
รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (370) 28-มี.ค.-60
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" (379) 15-ก.พ.-60
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 14 (12) 16-ม.ค.-60
การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (371) 27-ธ.ค.-59
รายชื่อบัณฑิตคนเก่ง ประจำปี 2559 KU 72 (394) 04-ต.ค.-59
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมเกษตร (385) 20-ก.ย.-59
ประกาศ มก. เรื่องนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 (376) 20-ก.ย.-59

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (207) 09-ต.ค.-60
ขอเชิญนิสิตเก่า คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 (334) 01-ก.ย.-59
ขอเชิญนิสิตเก่า ทอ. คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 (340) 17-ก.ย.-58
ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสุงขององค์กร แจ้งชื่อ (331) 12-มิ.ย.-58
ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 (328) 20-เม.ย-58
ขอเชิญศิษย์เก่า ส่งแบบประวัติเพื่อคัดเลือกผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (324) 06-ต.ค.-57
ขอเชิญศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี สมัครร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (362) 21-มี.ค.-57

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 
สายพันธุ์สัตว์ / พืช
 
งานวิจัย(เด่น)
บริการวิชาการ
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
 
ค่าบปรับพื้นฐาน(75)
พี่น้องสานสัมพันธ์(112)
กีฬาสีสัมพันธ์58 (23)
ปลูกข้าวประเพณี (138)
อบรมผู้นำนิสิต (19)
์N-RAI Night Party 2015(74)
การพัฒนานิสิตสู่ นวัตรกร 2557(61)
สัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน(24)