ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (13) 09-ส.ค.-60 ...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและนวุตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ มก. (12) 27-ก.ค.-60 ...
ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 17-23 กรกฎาคม 2560 (27) 19-ก.ค.-60 ...
ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 10-16 กรกฎาคม 2560 (21) 13-ก.ค.-60 ...
ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไต้หวัน (26) 12-ก.ค.-60 ...
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update Database and Searching Skills (22) 12-ก.ค.-60 ...
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS (37) 22-มิ.ย.-60 ...
ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 19 - 25 มิถุนายน 2560 (40) 21-มิ.ย.-60 ...
 

รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (85) 28-มี.ค.-60
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" (96) 15-ก.พ.-60
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 14 (59) 16-ม.ค.-60
การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (82) 27-ธ.ค.-59
รายชื่อบัณฑิตคนเก่ง ประจำปี 2559 KU 72 (102) 04-ต.ค.-59
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมเกษตร (115) 20-ก.ย.-59
ประกาศ มก. เรื่องนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 (74) 20-ก.ย.-59
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 (66) 10-ก.ย.-59

ขอเชิญนิสิตเก่า คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 (80) 01-ก.ย.-59
ขอเชิญนิสิตเก่า ทอ. คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 (78) 17-ก.ย.-58
ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสุงขององค์กร แจ้งชื่อ (64) 12-มิ.ย.-58
ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 (79) 20-เม.ย-58
ขอเชิญศิษย์เก่า ส่งแบบประวัติเพื่อคัดเลือกผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (54) 06-ต.ค.-57
ขอเชิญศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี สมัครร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (80) 21-มี.ค.-57
ขอเชิญศิษย์เก่า เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ด้านสาขาเกษตร (59) 20-ก.ย.-56

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 
สายพันธุ์สัตว์ / พืช
 
งานวิจัย(เด่น)
บริการวิชาการ
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
 
ค่าบปรับพื้นฐาน(79)
พี่น้องสานสัมพันธ์(100)
กีฬาสีสัมพันธ์58 (64)
ปลูกข้าวประเพณี (125)
อบรมผู้นำนิสิต (25)
์N-RAI Night Party 2015(83)
การพัฒนานิสิตสู่ นวัตรกร 2557(53)
สัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน(38)