ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS (2) 22-มิ.ย.-60 ...
ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 19 - 25 มิถุนายน 2560 (9) 21-มิ.ย.-60 ...
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (14) 15-มิ.ย.-60 ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16 (8) 15-มิ.ย.-60 ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม" (15) 09-มิ.ย.-60 ...
ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 29 พค. - มิถุนายน 2560 (24) 02-มิ.ย.-60 ...
ประกาศคณะทอ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริการวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 (17) 02-มิ.ย.-60 ...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม"โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและคณะทุกวิ (12) 29-พ.ค.-60 ...
 

รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (54) 28-มี.ค.-60
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" (55) 15-ก.พ.-60
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 14 (19) 16-ม.ค.-60
การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (44) 27-ธ.ค.-59
รายชื่อบัณฑิตคนเก่ง ประจำปี 2559 KU 72 (65) 04-ต.ค.-59
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมเกษตร (76) 20-ก.ย.-59
ประกาศ มก. เรื่องนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 (44) 20-ก.ย.-59
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 (41) 10-ก.ย.-59

ขอเชิญนิสิตเก่า คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 (51) 01-ก.ย.-59
ขอเชิญนิสิตเก่า ทอ. คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 (53) 17-ก.ย.-58
ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสุงขององค์กร แจ้งชื่อ (39) 12-มิ.ย.-58
ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 (47) 20-เม.ย-58
ขอเชิญศิษย์เก่า ส่งแบบประวัติเพื่อคัดเลือกผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (38) 06-ต.ค.-57
ขอเชิญศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี สมัครร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (48) 21-มี.ค.-57
ขอเชิญศิษย์เก่า เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ด้านสาขาเกษตร (39) 20-ก.ย.-56

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 
สายพันธุ์สัตว์ / พืช
 
งานวิจัย(เด่น)
บริการวิชาการ
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
 
ค่าบปรับพื้นฐาน(63)
พี่น้องสานสัมพันธ์(85)
กีฬาสีสัมพันธ์58 (57)
ปลูกข้าวประเพณี (111)
อบรมผู้นำนิสิต (34)
์N-RAI Night Party 2015(73)
การพัฒนานิสิตสู่ นวัตรกร 2557(47)
สัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน(37)