ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 (4) 30-มี.ค.-60 ...
ปฏิทิน มก. ประจำสัปดาห์ 20-26 มีนาคม 2560 (9) 28-มี.ค.-60 ...
ประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วย (9) 27-มี.ค.-60 ...
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ(กส.มก.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำหรับสมาชิก และสรุปสภาวะเศรษฐกิจ 60 (8) 27-มี.ค.-60 ...
การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (5) 27-มี.ค.-60 ...
ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ (4) 28-มี.ค.-60 ...
ประกาศ เรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนาชาต (7) 27-มี.ค.-60 ...
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคทางด้าน Molecular and Cellular Biolagy (15) 21-มี.ค.-60 ...
 

รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (12) 28-มี.ค.-60
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" (23) 15-ก.พ.-60
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 14 (1) 16-ม.ค.-60
การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (19) 27-ธ.ค.-59
รายชื่อบัณฑิตคนเก่ง ประจำปี 2559 KU 72 (18) 04-ต.ค.-59
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมเกษตร (25) 20-ก.ย.-59
ประกาศ มก. เรื่องนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 (19) 20-ก.ย.-59
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 (14) 10-ก.ย.-59

ขอเชิญนิสิตเก่า คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 (18) 01-ก.ย.-59
ขอเชิญนิสิตเก่า ทอ. คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 (13) 17-ก.ย.-58
ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสุงขององค์กร แจ้งชื่อ (15) 12-มิ.ย.-58
ขอเชิญศิษย์เก่า สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 (17) 20-เม.ย-58
ขอเชิญศิษย์เก่า ส่งแบบประวัติเพื่อคัดเลือกผู้เป็นแบบอย่างที่ดี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (15) 06-ต.ค.-57
ขอเชิญศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี สมัครร่วมโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (13) 21-มี.ค.-57
ขอเชิญศิษย์เก่า เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ด้านสาขาเกษตร (16) 20-ก.ย.-56

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 
สายพันธุ์สัตว์ / พืช
 
งานวิจัย(เด่น)
บริการวิชาการ
ระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
 
ค่าบปรับพื้นฐาน(56)
พี่น้องสานสัมพันธ์(72)
กีฬาสีสัมพันธ์58 (42)
ปลูกข้าวประเพณี (98)
อบรมผู้นำนิสิต (25)
์N-RAI Night Party 2015(75)
การพัฒนานิสิตสู่ นวัตรกร 2557(39)
สัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน(28)