ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐานคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ปีงบประมาณ2558
      ==>> ไตรมาสที่1(ต.ค-ธ.ค.2557)ด้านการศึกษา
      ==>> ไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค.2557)ด้านการวิจัย
      ==>> ไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค.2557)ด้านการบริการวิชาการ
      ==>> ไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค.2557)ด้านบริหารจัดการ