ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 7 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
ติดต่อสำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ : 042-725036
มือถือ : 081-739-1789
โทรสาร : 042-725037

     
Social Network