ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 

การรับผ่านระบบโควตารับตรง
กรอกข้อมูลสมัครผ่านเว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th          
                1. โควตารับตรงบุคคลทั่วไป           
                คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
                2. โควตาเพชรพระพิรุณ  
                คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
                3. โควตาทายาทเกษตร    
                คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม            

การรับผ่านระบบแอดมิชชั่น (Admission)
                การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับผ่านระบบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครและ ดำเนินการพร้อมกับส่วนกลาง