ข่าวสโมสรศิษย์เก่า

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจียไต๋ จำกัด ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับในปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิต ชั้นปี 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่กำลังจะจบการศึกษา ที่สนใจสมัครงาน รายละเอียดดังภาพ ...

บริษัท​เกษตร​ปิย​มิตร จำกัด ประกอบกิจการทำสวนยางพารา ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัด​บึงกาฬ​ กว่า 5, 000 ไร่ ปัจจุบัน​สวนยางได้รับมาตรฐาน GAP จากการ​ยาง​แห่งประเท​ศ​ไทย กำ​ลัง​ดำเนินการท​ำ​มาตรฐาน GMP ​ยางแผ่นดิบผึ่งแห้งด้​วย​แสงอาทิตย์​กับการยาง​แห่ง​ประเทศไทย​ เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพของยางแผ่นสู่เกรดพรีเมี่ยมเพื่อส่งจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ​จำนวนมากที่ต้องการ​วัตถุดิบ​ยางแผ่นดิบผึ่งแห้งคุณภาพ​สูง   ขณะนี้​ต้อ​งการ​รับสมัคร​พนักงานในตำแหน่ง ผู้ช่วย​หัวหน้าสวน จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สมัคร​ต้องส​ำ​เร็จ​การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทด้านการเกษตร เงินเดือนขั้นต้น 15,000บาท มีสวัสดิการ​ ประกันสังคม​ ประกันอุบัติเหตุบ้านพักพนักงาน ฯลฯ​   สนใจติดต่อขอรายละเอียดและส่งใบสมัครเพื่อขอเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่คุณหนิง 088-309-5564...

ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2564 ในนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ของสถาบันการศึกษาบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานบริหารสายงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท จึงประกาศรับสมัครงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถสมัครหลายหลายช่องทาง ได้แก่ 1. สมัครตรง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ 2. จดหมายสมัครงาน ระบุที่อยุ่ หมายเลขโทรศัพท์ แนบรูปถ่าย หลักฐาน มาที่ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ส่วนการสรรหา วานิชเพลช เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (หัวมุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 3. E-mail : recruit@laemthong.com นิสิตที่กำลังจบการศึกษา หรือ ศิษย์เก่า สามารถศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่  Download รายละเอียดและใบสมัคร   หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ...

ขอเชิญนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อนิสิตเก่า เพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1. นักบริหารภาครัฐ/ราชการ 2. นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ 3. นักบริหารภาคเอกชน 3.1 ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ 3.2 ผู้บริหารระดับสูงของกิจการขนาดใหญ่ 4. นักวิชาการ 5. นักวิจัย 6. เกษตรกร 7. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเภทอื่นๆ บุคคลและหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ได้แก่ 8.1 ผู้แทนรุ่น ผู้แทนคณะ หรือผู้แทนสาขาวิชาของนิสิตเก่า 8.2 ประธานชมรมนิสิตเก่า สาขาวิชา/คณะ/จังหวัด/ภาค 8.3 นายกสมาคมนิสิตเก่า สาขาวิชา/คณะ/จังหวัด/ภาค 8.4 ประธานชมรมนิสิตเก่ากลุ่มต่างๆ 8.5 หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ภาควิชา คณะวิชา วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน หรือ หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 8.6 องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ ที่มีสมาชิกสมาคมปฏิบัติงานอยู่ หรือเคยปฏิบัติงาน ปิดการับเสนอชื่อในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. รายละเอียดและแบบฟอร์ม Download ...

ใครอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (ประมง) ฟังทางนี้..!! รับสมัครบัณฑิตที่สนใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โอกาสของท่านมาถึงแล้ว โครงการสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการ: การขยายผลความสำเร็จ “เกษตรริมโขงโมเดล” เปิดรับสมัครผู้ที่จบปริญญาด้านการเกษตร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี มีภูมิลำเนาหรือทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมทั้งทัศนคติ ความมุ่งมั่น และเวลา จำนวน 15 ราย เข้าร่วมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจประมง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ท่านจะได้รับความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และการส่งเสริม, สนับสนุน,ให้คำปรึกษาตลอดการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ท่านได้เป็นผู้ประกอบการสมความตั้งใจ   ด่วน!! รับจำนวนจำกัด พลาดตอนนี้ไม่รู้จะมีอีกทีตอนไหน!!! ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ก.ย. 63   >>สมัครเข้าร่วม เกษตรริมโขงโมเดล<<   คิวอาร์โค้ดใบสมัคร ...

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสกลนคร  รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง นักส่งเสริม หลายอัตรา คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขี้นไป 2. จบการศึกษา ปริญญาตรี พืชศาสตร์,พืชไร่ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในงานส่งเสริมอ้อยและกลุ่มธุรจิจน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 5. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความเป็นผู้นำ สนใจติดต่อ คุณศักดิ์สิทธิ์ ตาลพ่อ (ต้อม) 89 หมู่ที่ 8 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230 โทร. 065-716 9964...

บริษัทเมล็ดพันธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแปลง ดูแลแปลงลูกไร่ผลิตเมล็ดพันธุ์ รายละเอียดงาน ประมาณการ/ วางแผนการผลิตตาม/ ติดตามแปลงลูกไร่/ และดูแลกระบวนการทางเมล็ดพันธุ์ คุณสมบัติ 1. เพศชาย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร (หรือใกล้เคียง) 3. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรเกษตร สาขาเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครงาน ได้แก่ Resume เอกสารการศึกษา และ ไฟล์เล่มปัญหาพิเศษ มาที่ อ.ศุภาวรรณ ประพันธ์ ที่ e-mail:  supawan.p@ku.th...

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง (นิสิต จบใหม่) ทั้งด้านเกษตร (สัตวศาสตร์) และอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีการอาหาร) นิสิตชั้นปีที่ 4 ท่านใดสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อรับใบสมัคร ได้ พี่ต่าย (ยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร) ห้อง 21-201 จากนั้นนิสิตกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งคืนพี่ต่าย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งไปยังบริษัท Download รายละเอียดการรับสมัคร...

สโมสรศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญศิษย์เก่า คณะ ทอ. มก.ฉกส. ทุกรุ่นร่วมงาน "คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 5" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 24.00 น. ณ มก.ฉกส. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1.พัชราภรณ์ (หนิง KU61)  086 - 5808420 2. ยุทธกร (ต่าย KU64)  091 - 0644120   https://sites.google.com/ku.th/nraihomecomingday/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81...

สำหรับศิษย์เก่า และผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง “ซอสพริก” ดาวน์โหลด เอกสาร ได้ที่นี้ การแปรรูปพริก...

สำหรับศิษย์เก่า และผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง "พริกป่นไร้เมล็ด" ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ การแปรรูปพริก pepper_ebook...

ด้วยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่สังคมและเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ตามประเภท 8 ประเภทดังนี้ 1) นักบริหารภาครัฐ 2) นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ 3) นักบริหารภาคเอกชน -ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ -ผู้บริหารที่มีหุ้นส่วนในบริษัทและมีอำนาจลงนาม -ผู้บริหารระดับสูงของค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 4) นักวิชาการ 5) นักวิจัย 6) นักบริการสังคม 7 เกษตรกร 8) อื่นๆ ศิษย์เก่าท่านใดสนใจเสนอชื่อบุคคล สามารถแจ้งรายชื่อ หรือชื่อบุคคลอื่น มาได้ที่ นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036 มือถือ 091-064-6635 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เพื่อทำการติดต่อกลับและดำเนินการจัดส่งใบเอกสารเข้าคัดเลือกต่อไป [ download ]...

ด้วยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่สังคมและเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ตามประเภท 8 ประเภทดังนี้ นักบริหารภาครัฐ นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ นักบริหารภาคเอกชน - ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ - ผู้บริหารที่มีหุ้นส่วนในบริษัทและมีอำนาจลงนาม - ผู้บริหารระดับสูงของค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ นักวิชาการ นักวิจัย นักบริการสังคม เกษตรกร อื่นๆ แจ้งรายชื่อ หรือชื่อบุคคลอื่น มาได้ที่ นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036 มือถือ 091-064-6635 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เพื่อทำการติดต่อกลับและดำเนินการจัดส่งใบเอกสารเข้าคัดเลือกต่อไป รายละเอียด [ download ] ...

เรียนศิษย์เก่า คณะ ทอ. ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง" แก่นิสิตเก่า หน่วยงาน บุคลากร และนิสิต ที่ทำชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต จึงขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ทอ. ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง แจ้งข้อมูลมาที่คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา ที โทรศัพท์/Line ID: 091-0646635 หรือ อีเมล์ yutthakorn51@hotmail.com ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2558 โดยแจ้งข้อมูลดังนี้ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่งปัจจุบัน/ สังกัด/ รุ่นKU...

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55 และ 56 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และกันยายน-พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีอายุระหว่าง 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (จนถึงวันปิดรับสมัคร) 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย...