ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 📣 ในหัวข้อ "สุดยอดช็อตเด็ด กับมุมสุดโปรด ณ ลานกิจกรรม เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ‼️เปิดรับผลงานภาพถ่ายถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561‼️ 📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇 👉👉👉สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 📞📞042 - 725036 หรือ 081 - 7391789 สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ 👉👉fna.csc.ku.ac.th หรือ Facebook 👉NRAI.CSC.KUประกวดภาพถ่าย.2561    ...

ขอเชิญร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ในหัวข้อ "เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนา วิถีเกษตรยุคใหม่ THAILAND 4.0" ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ชิงเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท ❗รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น❗ 👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇 สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 📞📞042 - 725036 หรือ 081 - 7391789 สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ 👉👉fna.csc.ku.ac.th หรือ Facebook 👉NRAI.CSC.KU ประกวดกล่าวสุนทรพจน์2561...

โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้อง-พี่ สามัคคี นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ข้าวที่น้องๆ KU78 ร่วมกันปลูก ในโครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้อง-พี่ สามัคคี นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน (Thunya-sirin)                      ตอนนี้ เริ่มเติบโตสีเขียวขจีแล้ว อีกไม่นานเราก็คงได้เกี่ยวข้าว และได้รับการดูแลโดยสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ข้าวเหนียวธัญสิริน ( Thunya-sirin ) ต้านทานโรคไหม้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามข้าว “ธัญสิริน” ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้...

เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำพิธีเปิดศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหารกลุ่มจังหวัดสนุก 4.0 ความเป็นมาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (KU-FIRST.CSC) จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการให้บริการด้านนวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์คือ บูรณาการงานวิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง บ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เป็นแหล่งความรู้และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน บริการวิจัยและที่ปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ...

คุณสมบัติผุ้ส่งผลงาน -เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะ ทอ. รหัส 61...

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 จะมีการจัดสอบ TOEIC โดย CPA Thailand เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถสมัครได้ในฐานะบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 1,500 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครและลงชื่อได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61...

ขอเชิญร่วมงาน "เปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (NRAI Faculty's Open House)" ครั้งที่3 👉วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 👈  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะฯ                      ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่าง อาทิ กิจกรรมนำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฟาร์มพืช ฟาร์มสัตว์ และร่วมชมการจัดแสดงผลงานวิจัยของคณะฯ เป็นต้น ซึ่งงานจัดตลอดทั้งวันคะ คุณครู หรือน้องๆโรงเรียนไหนสนใจมา สามารถติดต่อเข้ามาได้เที่เบอร์ 085-7421609(ขนิษฐา)...

TCAS รอบ5/2 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่21-26 กรกฎาคม 2561 อย่ารอช้าพลาดไม่ได้แล้วรอบนี้รอบสุดท้ายแล้ว!!! สมัครออนไลน์ได้ที่ http://misreg.csc.ku.ac.th/…/TCAS…/round5.2/regis2_check.php   ...

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน​ 2561 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็น 20 ทีมสุดท้ายในการประกวดตอบคำถามทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ทางอาหาร FoSTAT NESTLE' QUIZ BOWL 2018 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จากนิสิตนักศึกษา​ด้านวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การ​อาหาร​ 74 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์นิสิตในการแข่งขันรอบ 20 ทีมสุดท้ายด้วยครับ  ...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร  ชั้นปีที่ 2 และ 3 นำโดยอาจารย์ ดร. รุ่งกานต์ บุญนาถกร และอาจารย์ ดร. บุศราวรรณ ไชยะ เข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ 'ราเมงอีสาน' ในงาน Food Innovation Contest 2018 Final Round ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภายในงาน ProPak Asia 2018 ผลการแข่งขัน ทีมนิสิตได้รับรางวัล โปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในตรีม Local Identity to Health Product...