ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำพิธีเปิดศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหารกลุ่มจังหวัดสนุก 4.0 ความเป็นมาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (KU-FIRST.CSC) จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการให้บริการด้านนวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์คือ บูรณาการงานวิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง บ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เป็นแหล่งความรู้และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน บริการวิจัยและที่ปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ...

คุณสมบัติผุ้ส่งผลงาน -เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะ ทอ. รหัส 61...

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 จะมีการจัดสอบ TOEIC โดย CPA Thailand เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถสมัครได้ในฐานะบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 1,500 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครและลงชื่อได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61...

ขอเชิญร่วมงาน "เปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (NRAI Faculty's Open House)" ครั้งที่3 👉วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 👈  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะฯ                      ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่าง อาทิ กิจกรรมนำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฟาร์มพืช ฟาร์มสัตว์ และร่วมชมการจัดแสดงผลงานวิจัยของคณะฯ เป็นต้น ซึ่งงานจัดตลอดทั้งวันคะ คุณครู หรือน้องๆโรงเรียนไหนสนใจมา สามารถติดต่อเข้ามาได้เที่เบอร์ 085-7421609(ขนิษฐา)...

TCAS รอบ5/2 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่21-26 กรกฎาคม 2561 อย่ารอช้าพลาดไม่ได้แล้วรอบนี้รอบสุดท้ายแล้ว!!! สมัครออนไลน์ได้ที่ http://misreg.csc.ku.ac.th/…/TCAS…/round5.2/regis2_check.php   ...

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน​ 2561 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็น 20 ทีมสุดท้ายในการประกวดตอบคำถามทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ทางอาหาร FoSTAT NESTLE' QUIZ BOWL 2018 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จากนิสิตนักศึกษา​ด้านวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การ​อาหาร​ 74 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์นิสิตในการแข่งขันรอบ 20 ทีมสุดท้ายด้วยครับ  ...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร  ชั้นปีที่ 2 และ 3 นำโดยอาจารย์ ดร. รุ่งกานต์ บุญนาถกร และอาจารย์ ดร. บุศราวรรณ ไชยะ เข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ 'ราเมงอีสาน' ในงาน Food Innovation Contest 2018 Final Round ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภายในงาน ProPak Asia 2018 ผลการแข่งขัน ทีมนิสิตได้รับรางวัล โปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในตรีม Local Identity to Health Product...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สำหรับสถาบันการศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ. อาคาร 7 ห้องสว่างแดนดิน ผู้ประสงค์เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ http://www.biosci.global/event-en/free-workshop-kucsc/ Download...