ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งไก่พื้นเมืองเข้าประกวด ในงานการประกวดไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   ประเภทการประกวด 1.ไก่เหลืองหางขาว (เพศผู้) 2. ไก่ประดู่หางดำ (เพศผู้) 3. ไก่อ้วน (เพศผู้) 4. ไก่อ้วน (เพศเมีย) 5. ไก่คละสี ไก่ชี, ไก่แดง (เพศผู้) ชิงเงินรางวัลและใบเกียรติบัตร ดังนี้  *รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท *รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท *รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท **กรณีที่ไก่ตัวใดได้รับรางวัลซ้ำ จะขอสงวนสิทธิ์ให้ได้รับเฉพาะรางวัลแรกเท่านั้น ประกวดววันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ลานประกวดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.00-09.00 น....

การประกวดปลากัดนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประเภทการประกวด 1. ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยวรวมทุกประเภทสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว 4 หุน 2. ปลากัดครีบสั้นฮาฟมูน สองสีขึ้น ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว 4 หุน 3. ปลากัดครีบยาวฮาฟมูนรวมทุกประเภทสี ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน 4. ปลากัดครีบยาวหางคู่รวมทุกประเภทสี ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน 5. ปลากัดดาวรุ่ง รวมทุกสายพันธฺุ์ ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว...

โครงการประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำแห่งประเทศไทย และสำนักพิมพ์บ้านและสวน จัดประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ ในงานงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 การประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 ประเภท รวมเป็น 15 ประเภท ๆ ละ 3 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมของงาน Best of show 1 รางวัล และรางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัลรวมเป็น 17 รางวัล ดังนี้   1.1 แอสโตรไฟตัม (Astrophytum) แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ A. asterius (ขนาดเล็ก), A. asterius...

ขอเชิญร่วม การประกวด แผนธุรกิจเกษตร 4.0 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “แผนธุรกิจเกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ชิงเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกมากมาย (รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท) รับจำนวนจำกัดเพียงประเภทละ 15 ทีมเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562   **ประกวดในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 042 725 036 หรือ 081 7391 789   >>>ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด   ...

อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ทุกเมื่อ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาทางจิตใจ และทางร่างกาย จากสถิติเดือน ตุลาคม 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่วิทยาเขตฯ จำนวน 27 ราย พบว่า มี 7 รายที่นิสิตไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครองผุ้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทำให้นิสิตต้องออกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเอง ดังนั้นรถทุกคันที่นิสิตใช้ ต้องมี พ.ร.บ. และไม่ขาด หมดอายุ หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่ไม่มี พ.ร.บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะได้ไม่ต้องกลุ้มใจกับค่าใช้จ่าย หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องทำอย่างไร นิสิตศึกษาได้จาก ข้อมูลนี้ ได้เลย >>>ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล สถานพยาบาล มก.ฉกส....

โครงการ Winter camp ที่ประเทศไต้หวัน นิสิตที่สนใจสามารถเข้าไป download ใบสมัคร และสมัครได้ด้วยตนเอง (*)ค่าลงทะเบียน : Free (*)ค่าใช้จ่ายที่นิสิตต้องรับผิดชอบ ได้แก่ 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประมาณ 10,000-12,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณวันละ 200 - 300 บาท (เป็นค่าอาหารเย็นและอื่นๆ ขึ้นกับบุคคล ทานเยอะจ่ายเยอะ) (*) นิสิตที่สมัครแล้วขอให้ส่งชื่อ-สกุล และหลักสูตร และชั้นปี เป็นภาษาอังกฤษให้ อ.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ ด้วยนะคะ ...

เปิดรับสมัครนิสิต มก.ฉกส. ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล 2563 ณ จังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🔸ใครอยากไปรับประสบการณ์ใหม่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ได้เพื่อน ได้ภาษา ได้ประสบการณ์ ได้ความรู้ สมัครเลยจ้าา มีทุนสนับสนุน 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่าย ด้วยน๊าาา 🔸สนใจสอบถาม หรือส่งใบสมัครได้ที่ 👇 สำนักงานเลขานุการ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศว. ✔️ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 ✔️ดูรายละเอียดได้ที่ http://fam.csc.ku.ac.th/?p=6836 ...

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ฟาร์มสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ...

รับชมการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารบริหาร ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1dWAWiAfq-N2x8MuOzIyqWj8qDQmqs5mA...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] พิธีไหว้ครูของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โถงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขอขมา แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้และสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี   ขอบคุณรูปภาพจาก ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] เทศกาลอาหารนานาชาติ หรือ N-RAI International Food Festival ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โถงกิจกรรมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาทิ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ได้นำเอาอาหารประจำชาติของตัวเอง มาสาธิตให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชมและชิม ซึ่งงานนี้นอกจากเราจะได้ทั้งความอิ่มอร่อยแล้ว น้องๆนิสิตของเรายังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจและกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วย [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] เมกุมิ โมริโมโต้ หรือเพื่อนๆจะเรียกว่าจันทร์ เป็นนิสิตสัญชาติญี่ปุ่น แต่หัวใจไทย เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้ประมาณ 6 ปีกว่าๆ จันทร์รักและอยากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย นอกจากนี้จันทร์ยังเป็นคนที่รักในการศึกษา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เป็นเสมอ ซึ่งในขณะนี้ จันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของจันทร์เป็นไปอย่างเรียบง่าย ซึ่งจันทร์จะปฏิบัติตามกฏและระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในทุกๆ กิจกรรม ไม่แปลกเลยที่จันทร์หรือแม่มะลิของเรา จะยืนหยัดและเคารพในกฏระเบียบของสังคมบนความถูกต้อง #NRAI #สื่อสารได้ทำงานเป็นเน้นจิตอาสา [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] งานเปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งภายในงานมีการสาธิตกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี 6 หลักสูตรด้วยกัน คือ  ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ประมง สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้น้องๆมัธยม และผู้ที่มาร่วมงาน ได้รู้จักคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมมากขึ้น   ขอขอบคุณรูปภาพจาก เพจ สโมสรนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] "โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 37" คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับคณะ เพื่อที่จะไปทำการแข่งขันเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยประกอบไปด้วย 3 คณะ จาก 3 วิทยาเขต คือ คณะเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขัน ดังนี้ การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การขยายพันธุ์พืช-ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่า pH...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] กิจกรรมรับขวัญน้องหล่า  เป็นกิจกรรมของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร ที่จัดทำขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการรับน้องเข้าสู่หลักสูตรอย่างเป็นทางการ ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุ ประธานหลักสูตรทรัพยากรเกษตร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือน้องๆ ปี 1 และยังมีรุ่นพี่ ปี 2- ปี 4 มาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน และการฝึกงานไม่ว่าจะเป็นในประทเศและต่างประเทศอีกด้วย การจัดกิจกรรมรับขวัญน้องหล่าถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ น้อง และอาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย #รับขวัญน้องหล่า #ทรัพยากรเกษตร   ขอบคุณรูปภาพจาก ...

  หมดปัญหาในการพกพาฮาร์ดดิสไปไหนมาไหนให้วุ่นวาย เรามีบริการใหม่จาก Google สำหรับนิสิตทุกคน มาแนะนำ Google Drive File Stream (ใช้งานได้ตลอดชีพ รวมไปถึงศิษย์เก่าด้วยนะ) เก็บไฟล์เยอะ โดยขนาดจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับ จุได้มากถึง 1 EB (Exabyte) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1,000,000,000 GB (Gigabyte) เลยทีเดียว มาลองเก็บข้อมูลกับ Google Drive File Stream กันนะคะ วิธีใช้งานง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งไว้ในเครื่อง Windows : https://dl.google.com/drive-file.str…/GoogleDriveFSSetup.exe Mac : https://dl.google.com/drive-file.…/GoogleDriveFileStream.dmg แล้วทำการ Login ด้วย account@ku.th ที่ทุกคนมี เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้เสมือนมีฮาร์ดดิสเพิ่มขึ้นอีกตัวในเครื่อง สามารถลากวางไฟล์ได้อย่างสะดวกสบาย (ส่วนจะเก็บอะไรนั้นไม่ว่ากัน) หากยังไม่เคยสมัครบริการ Google Account@ku.th ต้องทำการสมัครผ่าน https://accounts.ku.ac.th/private/Login โดย Login ด้วยรหัสนิสิต สำหรับศิษย์เก่า สามารถขอใช้บริการ KU Google ได้ ผ่านการกรอกข้อมูลในลิงค์นี้ แล้วรออีเมลล์ตอบกลับ https://docs.google.com/…/1FAlpQLScfJcybf1zjLizD8d…/viewform สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Account@ku.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ http://bit.ly/2fZjaoD ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ ถือเป็นกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 สามารถร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง และสร้างความประทับใจให้แก่นิสิต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่น และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อรุ่นพี่ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน คณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นิสิตยังได้ทราบถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU) และยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อสถาบันอีกด้วย      ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]โครงการ "สืบสานประเพณีปลูกข้าวน้อง-พี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6 " ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงข้าว (ฟาร์มพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงประเพณีสำคัญของการดำนา วิธีการปลูกข้าวและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าวมากขึ้น และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ นิสิตรุ่นน้อง ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ขอขอบคุณรูปภาพจากเพจ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศ Freshy N-RAI Meeting วันที่ 9 ก.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวม กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้รู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ กับพี่ๆในสำนักงานเลขานุการของคณะ และพี่ๆ สโมสรนิสิต มากยิ่งขึ้น ขอบคุณรูปภาพจาก..น้องๆ สโมรสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22905,22906,22907,22908,22909,22910,22911,22912,22913,22914,22915,22916,22917,22918,22919,22920,22921,22922,22923,22924,22925,22926,22927,22928,22929,22930,22931,22932,22933,22934,22935,22936,22937,22938,22939,22940,22941,22942,22943,22944,22945,22946,22947,22948,22949,22950,22951,22952,22953,22954,22955,22956,22957,22958,22959,22960,22961,22962,22963,22964,22965,22966,22967,22968,22969,22970,22971,22972,22973,22974,22975,22976,22977,22978,22979,22980,22981,22982,22983,22984,22985,22986,22987,22988,22989,22990,22991,22992,22993,22994,22995,22996,22997,22998,22999,23000,23001,23002,23003,23004,23005,23006,23007,23008,23009,23010,23011,23012,23013,23014,23015,23016,23017,23018,23019,23020,23021,23022,23023,23024,23025,23026,23027,23028,23029,23030,23031,23032,23033,23034,23035,23036,23037,23038,23039,23040,23041,23042,23043,23044,23045,23046,23047,23048,23049,23050,23051,23052,23053,23054,23055,23056,23057,23058,23059,23060,23061" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม รู้ตัวตน ค้นเป้าหมาย ของน้องๆนิสิต KU79 เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2)[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22859,22860,22861,22862,22863,22864,22865,22866,22867,22868,22869,22870,22871,22872,22873,22874,22875,22876,22877,22878,22879,22880,22881,22882,22883,22884,22885,22886,22887,22888,22889,22890,22891,22892,22893,22894,22895,22896,22897,22898,22899,22900,22901,22902" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...