ข่าวการศึกษา

รับสัครนิสิตเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทในหัวข้อ 1. Photosynthetic capacity and efficiency of rubber tree in drought conditions 2. การพัฒนาระบบการกรีดยาง คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาในสาขาวิชาด้านพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย 2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 3. มีความสนใจในการศึกษาวิจัยยางพารา ทุนที่ได้รับประกอบด้วย 1. การยกเว้นค่าลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปี (สนับสนุนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) 2. เงินทุนสำหรับทำวิจัยจากโครงการวิจัย 3. ค่าจ้างนิสิตช่วยงานกรณีช่วยอาจารย์ทำงานวิจัย สนใจติดต่อ อ.ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ โทร. 086-7643943 csnjdp@ku.ac.th...