ข่าวการศึกษา

รับสมัครนิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 1 เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 2 คน คุณสมบัตินิสิตดังนี้ 1) เป็นผู้ที่เทิดทุนสถาบันพรมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย 2) เป็นนิสิตชั้นปีที่่ 1 (รหัส 57) 3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) มีความประพฤติดี 6) ไม่เป็นผู้ที่่ได้รับทุนการศึกษาอื่น อยู่หลังจากได้รับทุนนี้ นิสิตที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถสมัครได้ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ส่งใบสมัครที่ สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ยุทธกร) โทรศัพท์ 042-725036 ภายในวันและเวลาราชการ สัมภาษณ์นิสิต วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ใบสมัคร [ download ]...

รับสัครนิสิตเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทในหัวข้อ 1. Photosynthetic capacity and efficiency of rubber tree in drought conditions 2. การพัฒนาระบบการกรีดยาง คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาในสาขาวิชาด้านพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย 2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 3. มีความสนใจในการศึกษาวิจัยยางพารา ทุนที่ได้รับประกอบด้วย 1. การยกเว้นค่าลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปี (สนับสนุนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) 2. เงินทุนสำหรับทำวิจัยจากโครงการวิจัย 3. ค่าจ้างนิสิตช่วยงานกรณีช่วยอาจารย์ทำงานวิจัย สนใจติดต่อ อ.ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ โทร. 086-7643943 csnjdp@ku.ac.th...