ข่าวการศึกษา

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ "The 19th International Students Summit ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 เม.ย. 62 📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่จิมมี่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7-419 หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-725-036 รายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศรับสมัครโครงการสัมมนานานาชาติ...

ขอแจ้งประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตศุนย์ค้สคว้าฯ สะหวันนะเขต จำนวน 2 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...

Faculty of Natural Resources and Agro-Industry, Kasetsart University, Chalerm phrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Sakon Nakhon, Thailand is offering 10 scholarships for students willing to enroll in one of the master’s degrees offered in the 1st semester 2017. The master’s degree programs include Agricultural resources and Food technology. Scholarship covers...

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!! ทุน ASEAN International Mobility for Student (AIMS) 1. หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. 3. หลักฐานการสมัครเรื่องผลภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบ TOEIC ได้ แต่หากนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษได้ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จะถูกตัดสิทธิ์ทันที   Download...

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) ตั้งแต่ วันที่ 3 เม.ย. - 19 พ.ค.60 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.ku.ac.th โดยทางคณะฯ ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ตามโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา" สามารถดาวโหลดใบสมัครทุนการศึกษาและรายเอียดเกี่ยวกับได้ตามเอกสารแนบ และส่งเอกสารการสมัครทุนได้ที่ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ชั้น 4 ธุรการคณะทอ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609 (คุณนิศารัตน์)   Download...

คณะ ทอ. รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 คน เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมุั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์ หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย 2) เป็นนิสิตในระดับปริญญาตรีของ มก. 3) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 4) ผลการเรียนเฉลี่่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป 5) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 6) มีความประพฤติดี 7) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่หลังจากได้รับทุนนี้ นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่คุณยุทธกร ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ. อาคาร 7 ชั้น 4 หรือดาวน์โหลดจากไฟล์นี้ กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 พ.ค.2560 ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ. สัมภาษณ์ วันที่ 18-19 พ.ค.2560 ประกาศผล นิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะ ทอ. 31 พ.ค.2560   ใบสมัครและรายละเอียด...

-ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น -คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาและสัมภาษณ์นิสิตเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา -บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศผลนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางคณะฯ จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) และขอให้นิสิตดำเนินการเรื่องเบิกเงิน ดังนี้ **เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อประกอบการเบิกเงินทุน** 1. สำเนาบัตรนิสิต 2 แผ่น (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 แผ่น (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) * ต้องตรวจสอบว่าบัญชียังไม่ถูกปิด เพราะจะทำให้โอนเงินไม่ได้* 3. ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา(ขอจากคณะ) 4. ใบรายงานผลการเรียน (ต้องขอTranscript ที่ออกโดยงานทะเบียนและประมวลผล) ฉบับจริงหรือสำเนาก็ได้ (หากเป็นสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 5. จดหมายขอบคุณผู้ให้ทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนหรือพิมพ์ก็ได้ และลงชื่อท้ายจดหมาย นำส่งพี่ยุทธกร ณ สำนักงานเลขานุการ ทอ. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุน/แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน/ตัวอย่างการเขียนจดหมาย [...

-ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 8 ทุนการศึกษา -สำหรับทุนการศึกษานี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 -ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการในขั้นตอนการสมัคร/ชำระค่าสมัครพร้อม/ค่ารักษาสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ -ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แที่ คุณนิศารัตน์ ทิพวัจนา หมายเลขโทรศัพท์ 085-7421609 หรือ 042-725036 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [ download ]...

ด้วยทุนมูลนิธีอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ที่มีผลการเรียนดี เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยในคณะ ทอ. นิสิตในหลักสูตรที่สามารถรับทุนได้ ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตร -เทคโนโลยีการอาหาร -อาหารปลอดภัยและโภชนาการ ให้ทุนต่อเนื่อง ปีละ 60,000 บาท จนจบการศึกษา และได้มีโอกาศไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริษัท นิสิตท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิต อาคารสถานพยาบาล **ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560** ใบสมัครและรายละเอียด [ download ]...

ด่วน รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ 10,000 บาท คุณสมบัติ 1) ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 3) เป็นนิสิต ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร คณะ ทอ. 4) มีความประพฤติดี กระทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ผุ้อื่น 5) ไม่เคยทำผิดวินัยของมหาวิทยาลัย และอื่นๆ ส่งใบสมัครก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร (พี่ต่าย) ใบสมัครทุนการศึกษา [ download ]...

1.ทุนไผ่ลอดกอ 2.ทุนเพชรพระพิรุณ 3. ทุนสำหรับผู้มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...

เครื่อเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2559 มูลค่าทุนการศึกษา 30,000 บาท/ปี คุณสมบัติ 1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 2) มีความประพฤติดี 3) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4) ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นๆ ประเภทต่อเนื่อง ยกเว้น กยศ. ส่งใบสมัครที่ หน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคาร 16 หมดเขตวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ใบสมัครและรายละเอียด [ download ]...

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อแนบ ทั้งนี้ขอให้นิสิตที่สำรองเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อน ขอให้ปริ้นประกาศนี้ และทำเรื่องคืนเงินที่ ฝ่ายการเงิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอบคุณมากค่ะ [ download ]...

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเพชรพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2559 สอบข้อเขียน วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม (2-302) เวลา 16.30-17.30 น [ download ]...

สำหรับนิสิตที่ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตส่งใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ส่ง ณ หน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นนิสิตทุกชั้นปี ทุกคณะ 2) ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 3) มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต 4) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง อื่นอยู่แล้ว ยกเว้น กยศ. กรอ. หมายเหตุ: ทุนนี้เป็นการสมัครทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ใบสมัคร [ download ]...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ download ]...

คณะทอ. เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2559 คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย 2) เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 58) 3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) มีความประพฤติดี รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2559 ประกาศผลผู้ที่ได้เป็นตัวแทนคณะฯ เพื่อคัดเลือกในระดับ มหาวิทยาลัย ต่อไป จำนวน 2 คน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ใบสมัคร [ download ]...

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครนิสิตนิสิตที่มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผลการเรียนในระดับเฉลี่ยสะสม 2.25 และเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนการศึกษา นั้น ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิต ดังนี้ 1.ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์) มูลค่าทุน 10,000 บาท 1.1) นางสาวลดาพร แสงพรหมชารี เทคโนโลยีการอาหาร 2.ทุนการศึกษาสโมสรนิสิตเก่า คณะ ทอ. มูลค่าทุน 5,000 บาท 2.1) นายอัสมัน เจ๊ะแล 2.2) นางสาวอภิญญา ขันตี 2.3) นางสาววิไลวรรณ พัฒนาสันต์ ขอให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการมอบเงินทุนการศึกษาต่อไป ประกาศรายชื่อนิสิต [ download ]...