Author: yutthakorn

สำหรับศิษย์เก่า และผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง "พริกป่นไร้เมล็ด" ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ การแปรรูปพริก pepper_ebook...

เริ่มต้นแล้ว ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร(ศูนย์เรียนรู้เบ๊บซี-สกลนคร)เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและการใช้ไบโอชาร์เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน การสร้างรายได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรคาร์บอนต่ำ ปลอดสารพิษ ขอขอบคุณ รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง หัวหน้าโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ เจ้าของผลงาน BEBC en safe LIfe system ได้รับรางวัลThe Best of Special Prize นิทรรศการวันนักประดิษฐ์ 2560 ที่ถ่ายทอดความรู้ นำวางแผนการดำเนินงานและให้คำปรึกษา ตลอดจนเกษตรกรตำบลนาเข และโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "จากเสื่อมคืนสด จากหมดคืนมี ดำเนินชีวีอย่างมีสติ"...

เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำพิธีเปิดศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหารกลุ่มจังหวัดสนุก 4.0 ความเป็นมาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (KU-FIRST.CSC) จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการให้บริการด้านนวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์คือ บูรณาการงานวิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง บ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เป็นแหล่งความรู้และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน บริการวิจัยและที่ปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ...

คุณสมบัติผุ้ส่งผลงาน -เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะ ทอ. รหัส 61...

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 จะมีการจัดสอบ TOEIC โดย CPA Thailand เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถสมัครได้ในฐานะบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 1,500 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครและลงชื่อได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61...

ขอเชิญร่วมงาน "เปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (NRAI Faculty's Open House)" ครั้งที่3 👉วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 👈  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะฯ                      ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่าง อาทิ กิจกรรมนำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฟาร์มพืช ฟาร์มสัตว์ และร่วมชมการจัดแสดงผลงานวิจัยของคณะฯ เป็นต้น ซึ่งงานจัดตลอดทั้งวันคะ คุณครู หรือน้องๆโรงเรียนไหนสนใจมา สามารถติดต่อเข้ามาได้เที่เบอร์ 085-7421609(ขนิษฐา)...

TCAS รอบ5/2 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่21-26 กรกฎาคม 2561 อย่ารอช้าพลาดไม่ได้แล้วรอบนี้รอบสุดท้ายแล้ว!!! สมัครออนไลน์ได้ที่ http://misreg.csc.ku.ac.th/…/TCAS…/round5.2/regis2_check.php   ...

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน​ 2561 นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็น 20 ทีมสุดท้ายในการประกวดตอบคำถามทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ทางอาหาร FoSTAT NESTLE' QUIZ BOWL 2018 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จากนิสิตนักศึกษา​ด้านวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การ​อาหาร​ 74 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์นิสิตในการแข่งขันรอบ 20 ทีมสุดท้ายด้วยครับ  ...