Author: yutthakorn

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] ในวันนี้ (25 เมษายน 2562) ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย น.สพ.จตุรงษ์ โยธารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการผลิตสุกรขุน” หรือ MOU โดยมี ดร. อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และ น.สพ.คุณวุฒิ เครือลอย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]โครงการเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้นิสิต ชั้นปีที่ 1 ในด้านการเกษตร และสร้างกลุ่มสังคมการเกษตรให้แก่นิสิต อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีและเชื่อมสัมพันธ์อันดีงาม และสร้างความรักใคร่ กลมเกลียวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง   ขอบคุณรูปภาพจาก...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] วันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นำโดยสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่  ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พี่ๆ น้องๆ ในคณะ นอกจากนี้ยังช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย  [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22082,22083,22084,22085,22086,22087,22088,22089,22090,22091,22092,22093,22094,22095,22096,22097,22098,22099,22100,22101,22102,22103,22104,22105,22106,22107,22108,22109,22110,22111,22112,22113,22114,22115,22116,22117,22118,22119,22120,22121,22122,22123,22124,22125,22126,22127,22128,22129,22130,22131,22132,22133,22134,22135,22136,22137,22138,22139,22140,22141,22142,22143,22144,22145,22146,22147,22148,22149,22150,22151,22152,22153" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC และสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีคะแนนสอบ 500 คะแนนขึ้นไป 👉👉 สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2562 👉ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่นุ้ย สำนักงานเลขานุการ คณะ ทอ. (ห้อง 7-419) รายละเอียดดังไฟล์แนบ ประกาศคณะ...

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมโครงการ "การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง" ปี 3 (King Oil Group Award 2019) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนสมาชิกในทีม 1-3 คน/ทีม อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ  คิงรำข้าว ใบสมัครคิงรำข้าว...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสากรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุ ประธานหลักสูตรทรัพยากรเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบินโดรนเพื่อการเกษตร" เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังทำการบิน ระบบการบิน ตลอดจน ข้อกฎหมายการบินโดรน การทำประกันภัย และการขึ้นทะเบียนโดรน ได้รับการฝึกฝนในเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตและผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานด้านการเกษตรต่อไป   ขอขอบคุณรูปภาพจาก.. เพจ Agro Photo[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner...

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ "The 19th International Students Summit ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 เม.ย. 62 📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่จิมมี่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7-419 หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-725-036 รายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศรับสมัครโครงการสัมมนานานาชาติ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และตัวแทนนิสิต เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร   ...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล และ ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุ ที่ได้รับรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 10th ICERD ภายใต้การนำเสนอผลงานเรื่อง Impact of No-tillage on Rice Yield and Some Soil Properties in Tropical Flooded Transplanting Lowland Rice Cultivation ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จัดขึ้น ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ...

3 ทีม "มก.-มข." แชมป์ ประกวดนวัตกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ มก. คอลัมน์ ยกนิ้วให้ 3 ทีม'มก.-มข.'แชมป์ ประกวดนวัตกรรมอาหาร ขอบคุณที่มาจาก หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ...

King Of Tomato ตามรอย "พ่อ" ปฐมบทแห่งเส้นทางสายมะเขือเทศ ระหว่างที่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เมื่อปี 2523 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรหมูบ้านนางอย-โพนปลาโหล อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นของราษฎร จึงมีพระราชดำริเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ที่สำคัญคือ หลังจากพัฒนาแล้ว ชาวบ้านยังสามารถรักษาสภาพความเป็นอยู่และพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติม มก. King of Tomato ตามรอย'พ่อ' ปฐมบทแห่งเส้นทางสายมะเขือเทศ ขอบคุณที่มาจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

แบบเสื้อที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าทอ. ครั้งที่ 5 ใครที่สนใจยังสามารถสั่งซื้อได้นะคะ ———- ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยค่าา————— https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc8UswrAD0UH-Kqiz…/viewform 📍หมายเหตุ :รายได้ทั้งหมดสนับสนุนสมทบทุนงานสโมสรนิสิต ทอ. เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่รุ่นน้องต่อๆไปค่ะ ...

‼️ประกาศ‼️ รายชื่อผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษา) หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาวิถีเกษตรกรยุคใหม่ Thailand 4.0” เนื่องในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 📌ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าประกวด พร้อมคุณครู/อาจารย์ผู้ควบคุม มารายงานตัวในวันประกวด บริเวณลานกิจกรรมเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างเวลา 08.30-09.00 น.     ...

สโมสรศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญศิษย์เก่า คณะ ทอ. มก.ฉกส. ทุกรุ่นร่วมงาน "คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ทอ. ครั้งที่ 5" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 24.00 น. ณ มก.ฉกส. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1.พัชราภรณ์ (หนิง KU61)  086 - 5808420 2. ยุทธกร (ต่าย KU64)  091 - 0644120   https://sites.google.com/ku.th/nraihomecomingday/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81...

📣ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 📣 ในหัวข้อ "สุดยอดช็อตเด็ด กับมุมสุดโปรด ณ ลานกิจกรรม เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ‼️เปิดรับผลงานภาพถ่ายถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561‼️ 📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇 👉👉👉สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 📞📞042 - 725036 หรือ 081 - 7391789 สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ 👉👉fna.csc.ku.ac.th หรือ Facebook 👉NRAI.CSC.KUประกวดภาพถ่าย.2561    ...

ขอเชิญร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ในหัวข้อ "เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนา วิถีเกษตรยุคใหม่ THAILAND 4.0" ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ชิงเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท ❗รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น❗ 👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇 สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 📞📞042 - 725036 หรือ 081 - 7391789 สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ 👉👉fna.csc.ku.ac.th หรือ Facebook 👉NRAI.CSC.KU ประกวดกล่าวสุนทรพจน์2561...

โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้อง-พี่ สามัคคี นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ข้าวที่น้องๆ KU78 ร่วมกันปลูก ในโครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้อง-พี่ สามัคคี นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน (Thunya-sirin)                      ตอนนี้ เริ่มเติบโตสีเขียวขจีแล้ว อีกไม่นานเราก็คงได้เกี่ยวข้าว และได้รับการดูแลโดยสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ข้าวเหนียวธัญสิริน ( Thunya-sirin ) ต้านทานโรคไหม้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามข้าว “ธัญสิริน” ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้...

สำหรับศิษย์เก่า และผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง “ซอสพริก” ดาวน์โหลด เอกสาร ได้ที่นี้ การแปรรูปพริก...